Billedet på sidehoved
 • Karlskov Friskole
 • Bredsten Landevej 139, 7323 Give
 • 76705151
Billedet på sidehoved

Faglighed

    Fordybelse

        Fællesskab

...vi gør en forskel

 Undervisningen

 Skolen er organiseret i teams:

 • Indskolingen :  Børnehaveklasse - 3. årg.
 • Mellemtrin:      4. årg. - 6. årg.
 • Overbygning:   7. årg - 9. årg.
 
Denne struktur giver mulighed for at lave forskellige holddelinger og holdstørrelser efter:
 
 • emner
 • niveau
 • kurser
 • drenge
 • piger
 • og mange flere kombinationer
 
Vi kan i strukturen have en høj grad af undervisningsdifferentiering og den enkelte elev vil blive udfordret på lige netop det niveau og på det behov, hvor eleven er/har.
 
Lærerne i de forskellige teams har det ansvaret for undervisningen og kontaktlærere har ansvar for den enkelte elevs trivsel, udvikling og kontakt til hjemmet. Læreren evaluerer løbende strukturen og retter til for at fremme den enkelte elevs læring.
 
Karlskov Friskole underviser i fag og antal lektioner i forhold til undervisningsministeriets gældende krav og 9. årg. slutter med afgangsprøve svarende til afgangsprøven fra folkeskolen.
 
Vi har dog valgt at:
 
 • Alle elever har engelsk helt fra børnehaveklassen. Der bliver leget med sproget, sunget og øvet rim, remser osv.
 • På mellemtrinnet har eleverne mange musisk-kreative fag: billedkunst, musik, kreativt værksted, hjemkundskab, tekstilarbejde.
 • På mellemtrinnet har eleverne svømmeundervisning på såvel 4. som 5. årg. -alle får lært at svømme
 • Tyskundervisningen starter i 5. årg.
 • I overbygningen er der flere valgfag. Disse fag udbydes og tilpasses efter ønsker fra eleverne og ud fra hvad de forskellige lærere kan tilbyde.
Vi lægger vægt på, at eleverne hjælper/passer på hinanden også i den faglige del af skolegangen og vi vægter samarbejdet med forældrene højt også i denne sammenhæng.
 
På Karlskov Friskole har man adgang til specialundervisning på mindst samme vilkår som i folkeskolen.
 
 

De anderledes skoledage

I friskolelivet er der også anderledes skoledage:
 
Idrætsdag med andre friskoler
Skolernes motionsløb
Hockeystævne 4. og 5. årg.
Basketstævne 6.- 7. - 8. årg.
Klippe klistre bedsteforældredag i december.
 
Lejrskole for indskoling og mellemtrin (Hvert andet år).
Udveksling med Hundige Lilleskole på 7. årg.
Udlandsrejse på 8. årg.
Københavnertur 9. årg.
 
Teateruge
Emneuge
 
Fastelavn 
Elevfest for 7.-9. årg.
Translokation for 9. årg.
Halloweenfest for 0.-6. årg.
 
Og så kan der ud af spontaniteten opstå andre anderledes dage!