Billedet på sidehoved
 • Karlskov Friskole
 • Bredsten Landevej 139, 7323 Give
 • 76705151
Billedet på sidehoved

Faglighed

    Fordybelse

        Fællesskab

...vi gør en forskel

Forældreengagement

 
 
Karlskov Friskole er forældrenes egen skole til deres børn, og skolen fungerer ikke uden engagerede forældre, og vi forventer, at forældrene aktivt følger deres børns trivsel og udvikling socialt og fagligt – individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens ansatte.
 
Faste opgaver
 
 • Skole/hjem samtaler, som afholdes mellem lærerteamet og forældre/elev.
 • Forældremøder i klassen/på årgangen
 • Rengøring af skolen 
  • Karlskov Friskole har valgt, at vi selv sørger for at holde vores skole ren og i god stand. Alle forældre skal deltage i rengøring af skolen 3 gange om året (varighed ca. 2-3 timer pr. gang) Man får en plan for, hvilke lokaler, man har ansvaret for at gøre rent, og som ny forældre vil man blive vejledt om, hvordan det hele foregår den første gang. Det er tilladt at bytte med andre, skulle man være forhindret, men det ens eget ansvar at få dette gjort.
  • En gang om året skal man deltage på en arbejdsdag, hvor der gøres hovedrent og diverse reparationer sker inde som ude. Det er en lørdag fra kl. 9-14 inklusive morgenmad og frokost.
 
 • Anderledes skoledage
  • Karlskov Friskole har nogle årligt tilbagevendende begivenheder, hvor forældre og elever på forskellige årgange bliver involveret i at tjene penge til nogle aktiviteter på årgangene (f.eks. udlandsrejse i 8. årg.) . 
Frivillige opgaver
 
 • Bestyrelsesarbejde, forældreråd
 • Deltage i støtteforeningens bestyrelse og arbejde
 • Man kan måske skaffe et nyt fodboldmål, en reol, billetter til en attraktion
 • Man kan måske vise sin arbejdsplads frem for eleverne i relevante sammenhænge
 • Man kan bidrage med sin viden og kunnen f.eks. i forbindelse med emneuger

Og meget andet til fælles bedste og fornøjelse..