Billedet på sidehoved
 • Karlskov Friskole
 • Bredsten Landevej 139, 7323 Give
 • 76705151
Billedet på sidehoved

Faglighed

    Fordybelse

        Fællesskab

...vi gør en forskel

Målsætning

Det overordnede

 • At drive en skole fra børnehaveklasse til 9. klasse
 • At drive en skole med forholdsvis små årgange
 • At drive en skole, hvor den omkringliggende natur og lokalsamfundets geografi, kulturhistorie og befolkning inddrages i undervisningen

Det Pædagogiske

 • At sørge for optimale betingelser for den enkelte elev
 • At der samarbejdes på tværs af årgange med udgangspunkt i den enkelte elev
 • At såvel den mundtlige fremstilling som de basale skolekundskaber står som noget centralt  i undervisningen
 • At eleverne opdrages til fællesskab og demokrati
 • At kropslige og musiske aktiviteter skal stimulere og understøtte elevernes læring i dagligdagen

Det grundlæggende

 • En inspirerende skole, som skal fastholde elevernes lyst til at lære
 • En skole, hvor den enkelte elev lærer at tage ansvar for sig selv og vise sine medmennesker respekt og tolerance
 • En skole, hvor ingen bliver glemt

Fagene

 • Fagrækken følger Fælles Mål
 • Kulturfag dækker fagene Historie og Kristendom.
 • Eleverne i overbygningen (7.- 9. kl) vælger et linjefag for et skoleår af gangen