Billedet på sidehoved
  • Karlskov Friskole
  • Bredsten Landevej 139, 7323 Give
  • 76705151
Billedet på sidehoved

Faglighed

    Fordybelse

        Fællesskab

...vi gør en forskel

Hvorfor vil vi have traditioner?

 
Tradition - ordet betyder at overlevere, videregive – på Karlskov Friskole vil vi holde i hævd, at forældre, personale, elever, der føler samhørighed og stolthed over skolen, som da den startede op, skal være sammen med nye forældre, personale, elever for at kunne overlevere det engagement og den store vilje til "næste generation"
At kunne videregive engagement og vilje er der mange forskellige veje til, og vi mener at have traditioner er en af vejene.
 
På Karlskov Friskole betyder det ikke, at de samme ting skal ske i årevis, traditioner kan fornys, men det betyder, at vi skal gøre ting sammen for det fælles mål at have en skole sammen.
 
Vi kan alle være med til at sikre, at vores nuværende fælles engagement om Karlskov Friskole kan gå i arv langt ud i fremtiden.
  

Første skoledag

Finder sted i august, når skolen starter et nyt skoleår
Første skoledag i det nye skoleår er noget helt særligt for de elever, som for første gang træder ind i skolelivet og for deres forældre.
På Karlskov Friskole fejrer vi dog første skoledag for alle elever sammen med deres forældre.
Vi synger, vi spiser rundstykker, snakker – siger goddag til nye forældre.
Vi afslutter dagen med, at balloner sendes af sted med hilsner til ”hele verden” fra Karlskov Friskole.

Bevar min skole

Finder sted lige efter efterårsferien – en fredag. Nøjagtig dato vil fremgå at skolens kalender.
Bag denne overskrift gemmer sig en helt anderledes skoledag, hvor vi forældre tager over for lærerne en skoledag, mens de holder en fællesdag, hvor teaterugen planlægges.
Hvad laver vi så sammen med eleverne?  Opgaverne er oftest af meget praktisk karakter. F.eks.: Ordne klasselokaler, rydde op, hænge billeder/opslagstavler op, men de enkelte opgaver aftales fra år til år.
Formålet er at øge elevernes ansvarlighed og passe godt på vores skole.

Skolefest

Finder sted i november. Nøjagtig dato vil fremgå at skolens kalender.
Skolefesten er først og fremmest afslutningen på teaterugen, så forældre, bedsteforældre, søskende inviteres i teateret. Efter forestillingen er der fælles hygge og fest. 

Jule-Familiedagen

Finder sted allerførst i december. Nøjagtig dato vil fremgå at skolens kalender.
Formålet med denne dag er at få pyntet skolen op til julemåneden, så i alle teams skal der klippes og klistres. Bedsteforældre, forældre, søskende, onkler, tanter, inviteres til at være med denne dag fra morgenstunden.

Forårskoncert

Finder sted i april. Nøjagtig dato vil fremgå at skolens kalender.
Dette er musikholdenes opvisningsaften . De årgange, som har musik, opfører musikalske indslag på scenen. Forældre, bedsteforældre, søskende er inviteret med.

Cykelsponsorløb

Finder sted 1. lørdag i september. Nøjagtig dato vil fremgå at skolens kalender.
Formålet med dette arrangement er at forene motion med indtjening af penge til vores støtteforening. Det sker ved at man skaffer sig sponsorer – voksne såvel som børn – og så cykles der så mange omgange som muligt på tid.