Billedet på sidehoved
  • Karlskov Friskole
  • Bredsten Landevej 139, 7323 Give
  • 76705151
Billedet på sidehoved

Faglighed

    Fordybelse

        Fællesskab

...vi gør en forskel

Karlskov Friskole

Bredsten Landevej 139, 7323 Give

Tlf. 76705151

Skolekode: 61113

Skoleleder: Karina M. Døssing

 

 

 

 

 

Tilsynserklæring

Karlskov Friskole

Skoleåret 2016 - 2017

 

 

 

 

 

Ved Poul Richard Madsen

Certificeret tilsynsførende

 

 

Tilsynserklæring for Karlskov Friskole, skoleåret 2016/17 fremlagt på Friskolens generalforsamling 23. marts 2017

Udarbejdet af tilsynsførende: Poul Richard Madsen, Kornblomstvej 7, 8450 Hammel

Det er mit 2. år som tilsynsførende på Karlskov Friskole, og jeg har besøgt friskolen den 4. oktober, 9. november og 23. februar

 

Som tilsynsførende er jeg forpligtet på særligt at forholde mig til følgende 5 punkter:

1.      Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk

 

2.      At friskolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

 

3.      At friskolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre

 

4.      At undervisningssproget er dansk

 

5.      Et nyt punkt i år er, at vi fremover også skal føre tilsyn med friskolens donationer.

 

Derudover har jeg i år besluttet mig for også at gribe fat i et spørgsmål, som ofte bliver vendt i pressen, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt de frie skoler står i vejen for fællesskabet og undlader at tage ansvar ved at overlade de særligt udfordrede elever til folkeskolen. Holdningen er helt tydelig – hos en del af befolkningen og i flere politiske partier – at de frie skoler skummer fløden og undlader at være med til at løse en stor fælles samfundsopgave!

 

Som tilsynsførende i skoleåret 2016/17 har jeg – ud over mine besøg – løbende fulgt friskolens hjemmeside og læst nyhedsbrevene. Derudover har jeg i forbindelse med mine besøg haft givende ”skolesnakke” med både skolelederen og flere lærere.

Jeg har været med til morgensang og overværet undervisning i både indskolingen, på mellemtrinnene og i overbygningen. Jeg har fulgt undervisningen i dansk, matematik, engelsk, musik, idræt og kulturfag (historie, samfundsfag og kristendom). Jeg har overalt set veltilrettelagt og engagerende undervisning, der blev gennemført på en måde, der vidner om god indsigt i elevernes udgangspunkt, fagenes mål og de krav, der er rimelige at møde de pågældende elever med.

Undervisningen veksler mellem almindelig fag- og klassedelt undervisning, til at foregå på tværs af klasser og endelig til også at foregå på hold dannet efter elevernes faglige niveau. Der er således fra friskolens side lagt op til, at eleverne skal kunne indgå i både lærerstyret undervisning og mere selvstyrende læreprocesser, hvor der måske er brug for at være mere undersøgende og eksperimenterende. Både elever og lærere ser ud til at trives i de forskellige undervisningssituationer.

Som undervisningsmateriale ser jeg et bredt udsnit af grundbøger vekslende med et endnu bredere udbud af opgaver fra såvel nettet som fra f.eks. CFU.

 

Som tilsynsførende synes jeg, det kan være ganske svært at finde ud af, om friskolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre? Hvad er det, der skal til, og hvordan ser vi det i dagligdagen.

Jeg synes, jeg ser det:

·         til den daglige morgensamling, hvor der synges en eller flere sange og eleverne lærer at lytte og forholde sig til fælles beskeder og fælles oplæg.

·         når eleverne opmuntres og guides til at vise respekt for og tage medansvar for hinanden.

·         når eleverne udfordres i diverse fællesskaber og undervejs guides til at kunne indgå i konfliktløsning både selvstændigt og ved fælles hjælp.

·         når eleverne i forhold til daglige praktiske gøremål lærer at tage medansvar for skolens dagligdag.

·         når eleverne i forbindelse med større arrangementer på friskolen som f.eks. skolefest, koncerter el. lign. lærer at indgå i det med positiv energi og værdsætte og respektere andres engagement.

·         når lærerne efter bedste evne prøver både i faglige og tværfaglige sammenhænge at vække eller skærpe elevernes interesse for samfundsfaglige spørgsmål.

·         når jeg deltager i ”kulturfag” i 7. – 9.kl, (historie, kristendom og samfundsfag) og ser eleverne indgå aktivt i ”debatten” om dagens emne!

 

Karlskov Friskoles donationer i 2016.

Karlskov Friskoles Støtteforening:          120770 kr.                                                                              Hele beløbet er øremærket til f.eks. nye PC’er, legeredskaber til udeområdet, gravearbejde vedr. dræn, transport i forbindelse med udflugter…

I 2016 er der kun donationer fra Støtteforeningen ved Karlskov Friskole.

 

Jeg vil slutte med at forsøge at svare på, om friskolerne ”skummer fløden” og undlader at være med til at løse en stor fælles samfundsopgave!

Der er i dagens Danmark samlet set flere udfordrede elever end nogen sinde før, og det er naturligvis også nogle af disse elever, der bliver skolernes største udfordring. Skal alle disse elever rummes indenfor den almindelig undervisning, er det naturligvis nødvendigt, at også de frie skoler tager del i denne opgave. Men det er bestemt også det indtryk, jeg får, når jeg som tilsynsførende kommer rundt på forskellige friskoler.

For det første er der de børn, som allerede i børnehaven har haft svært ved at begå sig og udviser en adfærd, der får forældrene til – med opfordring fra børnehavens pædagoger – at vælge en friskole, hvor både de fysiske rammer og antallet af kammerater ofte er nemmere at overskue.

Jeg ser og hører også om en del elever, der kommer til midtvejs i skoleforløbet, hvor forældrene har tilvalgt de frie skoler på baggrund af dårlige oplevelser i folkeskolen. Her kan begrundelserne være mange og indimellem også lidt modsatrettede. Der kan f.eks. være tale om fysisk og psykisk mobning, for meget larm, manglende udfordringer, for store udfordringer…

Endelig møder jeg også elever med forskellige større eller mindre fysiske handikaps, som – hvis de skal kunne begå sig et almindeligt skolesystem – er helt afhængige af de mindre enheder, som friskolerne ofte udgør.

 

Konklusion:

Karlskov Friskole er velfungerende og skolens samlede undervisningen står fint mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og jeg har også konstateret, at undervisningen foregår på dansk! Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er meget tilfredsstillende, hvilket bl.a. underbygges af de karakterer som 9.kl opnåede ved Folkeskolens Afgangsprøver 2016. Skolen forbereder gennem hele skoleforløbet eleverne til at blive aktive borgere i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Hammel – marts 2017 

Poul Richard Madsen,

Kornblomstvej 7, 8450 Hammel,

mobil 20283203